Tại chỉ thị về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở trên địa bàn vừa được ban hành, UBND tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các đơn vị và Tổ chỉ đạo rà soát khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản để giải quyết ngay.

Theo đánh giá từ UBND tỉnh Bình Dương, năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, thị trường bất động sản và hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên phạm vi cả nước nói chung, tỉnh Bình Dương nói riêng.

Nguyên nhân chủ yếu là do thủ tục pháp lý đầu tư dự án nhà ở, bất động sản còn chồng chéo, vướng mắc dẫn đến thời gian thủ tục kéo dài, ảnh hưởng đến tính hiệu quả của dự án đầu tư.

Cùng với đó là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị còn vênh nhau khi xem xét chủ trương đầu tư. Nhiều dự án không triển khai được do vướng quy định về phương pháp xác định giá thị trường, cơ chế và thủ tục xác định giá đất hiện nay còn mất nhiều thời gian…

Ngoài ra, việc khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, quỹ đầu tư, năng lực của nhà đầu tư… đã ảnh hưởng rất lớn đến thanh khoản của doanh nghiệp bất động sản người mua và thị trường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản trên địa bàn; làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để kịp thời xử lý đối với từng dự án, đề xuất cụ thể những giải pháp…

Các doanh nghiệp bất động sản tích cực, chủ động tái cơ cấu lại phân khúc sản phẩm, giá cả, thời hạn và phương thức thanh toán… phù hợp, khả thi, thuận lợi cho khách hàng, người dân, nhất là những đối tượng có nhu cầu thật sự.

Đồng thời, tích cực, chủ động, tập trung nguồn lực phối hợp, triển khai thực hiện theo các quy định pháp luật và hướng dẫn của các Sở, ngành, địa phương đối với dự án bất động sản đang gặp khó khăn, vướng mắc

Nguồn: Thảo Nguyễn – https://nld.com.vn/kinh-te/go-kho-cho-cac-du-an-bat-dong-san-o-binh-duong-20230527144207676.htm